Chủ Nhật, 31/5/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TTĐN Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra nước ngoài

  • Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra nước ngoài

    (TTĐN) - Ngày 25/4 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 9, chuẩn bị các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, thẩm tra dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Tại phiên họp của UB kinh tế, một số đại biểu đề nghị Quốc hội cần làm rõ hiệu quả các dự án đầu tư ra như nước ngoài.

1