Chủ Nhật, 29/3/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TTĐN Thủ tướng họp Tổ biên tập Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm

  • Thủ tướng họp Tổ biên tập Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm

    (TTĐN) - Chiều tối 21/7 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu Ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã dự phiên họp của Tổ Biên tập thuộc Tiểu Ban. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo Chiến lược phát triển KT-XH từ năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH từ 2021 – 2025.

1