Thứ Sáu, 10/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: TTĐN Toàn văn thông cáo Kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

  • Thông cáo Kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

    (TTĐN) – Từ ngày 24 đến 26/4/2019 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

  • Thông cáo Kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

    (TTĐN) – Từ ngày 24 đến 26/4/2019 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1