Thứ Sáu, 3/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Tưng bừng Ngày Nhãn tươi Việt Nam tại Australia

  • Tưng bừng Ngày Nhãn tươi Việt Nam tại Australia

    (TTĐN) - Ngày 9/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia phối hợp với Thương vụ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia và Công ty Green Path tổ chức Ngày Nhãn Việt Nam và lễ phân phối sản phẩm lần đầu tiên tại thị trường Melbourne (bang Victoria).

  • Tưng bừng Ngày Nhãn tươi Việt Nam tại Australia

    (TTĐN) - Ngày 9/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia phối hợp với Thương vụ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia và Công ty Green Path tổ chức Ngày Nhãn Việt Nam và lễ phân phối sản phẩm lần đầu tiên tại thị trường Melbourne (bang Victoria).

1