Thứ Bảy, 11/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Việt Áo

  • Quan hệ kinh tế Áo - Việt Nam hứa hẹn phát triển mạnh mẽ

    (TTĐN) - Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Áo được tổ chức nhân chuyến thăm Cộng hòa Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước đã khẳng định cùng thực hiện những biện pháp cụ thể, hiệu quả thúc đẩy doanh nghiệp (DN) hai bên hợp tác đầu tư, kinh doanh.

  • Quan hệ kinh tế Áo - Việt Nam hứa hẹn phát triển mạnh mẽ

    (TTĐN) - Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Áo được tổ chức nhân chuyến thăm Cộng hòa Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước đã khẳng định cùng thực hiện những biện pháp cụ thể, hiệu quả thúc đẩy doanh nghiệp (DN) hai bên hợp tác đầu tư, kinh doanh.

  • Hợp tác kinh tế - điểm sáng trong quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Áo

    (TTĐN) – Trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Áo có những bước phát triển hết sức tốt đẹp, trong đó hợp tác kinh tế là một trong những điểm sáng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước.

1