Thứ Bảy, 23/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Việt Nam cam kết cho các ưu tiên quốc gia về sức khỏe sinh sản

  • Việt Nam cam kết cho các ưu tiên quốc gia về sức khỏe sinh sản

    (TTĐN) - Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ cho các ưu tiên quốc gia về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình theo tinh thần của Hội nghị Dân số và Phát triển (ICPD, 1994) và các mục tiêu phát triển bền vững (SGDs) tới năm 2030. Đặc biệt Việt Nam sẽ ưu tiên giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình của các nhóm yếu thế để đảm bảo không ai bị bỏ ở phía sau.

1