Thứ Bảy, 23/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Việt Nam hướng đến phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững

  • Việt Nam hướng đến phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững

    (TTĐN) - Việc Chính phủ Việt Nam ngày 9/7 ra quyết định tham gia Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng (PSMA) nhằm ngăn chặn, chống lại hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã nhận được phản ứng hết sức tích cực của Ủy ban Nghề cá (COFI) thuộc FAO và dư luận quốc tế.

1