Thứ Năm, 9/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Việt Nam nghiên cứu cử thêm lực lượng dân sự tại ​các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ​

  • Việt Nam nghiên cứu cử thêm lực lượng dân sự tại ​các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ​

    (TTĐN) - Sáng 18/7, Hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ) do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì, đã diễn ra tại Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí Tổ phó và thành viên Tổ công tác liên ngành.

  • Việt Nam nghiên cứu cử thêm lực lượng dân sự tại ​các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ​

    (TTĐN) - Sáng 18/7, Hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ) do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ chủ trì, đã diễn ra tại Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí Tổ phó và thành viên Tổ công tác liên ngành.

1