Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Việt Nam tạo môi trường thuận lợi cho mọi tổ chức cá nhân

  • Việt Nam tạo môi trường thuận lợi cho mọi tổ chức cá nhân

    TTĐN - Từ ngày14-16/5 tại Bangkok (Thái Lan), Khóa 74 Ủy ban Kinh tế-xã hội châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) đã họp cấp Bộ trưởng với chủ đề “Vấn đề bất bình đẳng trong việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững” dưới sự chủ trì của Tổng thống Quần đảo Marshall, Chủ tịch Khóa 74 ESCAP.

1