Thứ Hai, 21/1/2019
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Việt Nam thúc đẩy và đảm bảo quyền của người khuyết tật

  • Việt Nam thúc đẩy và đảm bảo quyền của người khuyết tật

    (TTĐN) - Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định: Việt Nam coi sự bình đẳng và không phân biệt đối xử là những nguyên tắc nền tảng của việc thúc đẩy và bảo đảm quyền của tất cả mọi người, trong đó có quyền của người khuyết tật...

  • Việt Nam thúc đẩy và đảm bảo quyền của người khuyết tật

    (TTĐN) - Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định: Việt Nam coi sự bình đẳng và không phân biệt đối xử là những nguyên tắc nền tảng của việc thúc đẩy và bảo đảm quyền của tất cả mọi người, trong đó có quyền của người khuyết tật...

1