Thứ Sáu, 4/12/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

  • Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

    (TTĐN) - Ngày 24/9, trong khuôn khổ Chương trình Asia Berlin Summit 2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt-Đức (VGI Network e.V.) tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua năng lực công nghệ thông tin tại Việt Nam".

  • Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

    (TTĐN) - Ngày 24/9, trong khuôn khổ Chương trình Asia Berlin Summit 2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt-Đức (VGI Network e.V.) tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua năng lực công nghệ thông tin tại Việt Nam".

1
ript>