Thứ Năm, 9/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Việt Nam và EU ký hiệp định FPA

  • Việt Nam và EU ký hiệp định FPA

    (TTĐN) - Ngày 17/10 tại Brussels (Bỉ), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu (FPA).

  • Việt Nam và EU ký hiệp định FPA

    (TTĐN) - Ngày 17/10 tại Brussels (Bỉ), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của Liên minh châu Âu (FPA).

1