Thứ Năm, 30/1/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: xâm nhập mặn

  • Tăng cường dự báo, cảnh báo sớm hạn hán, xâm nhập mặn

    (TTĐN) - Theo nhận định của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, khả năng xâm nhập mặn và hạn hán tại Trung Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ gia tăng vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, vì vậy các địa phương thuộc hai khu vực này cần chủ động có những giải pháp ứng phó phù hợp.

  • Tăng cường dự báo, cảnh báo sớm hạn hán, xâm nhập mặn

    (TTĐN) - Theo nhận định của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, khả năng xâm nhập mặn và hạn hán tại Trung Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ gia tăng vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, vì vậy các địa phương thuộc hai khu vực này cần chủ động có những giải pháp ứng phó phù hợp.

1