Thứ Bảy, 29/2/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Xây dựng Bình Định thành trung tâm kinh tế biển

  • Xây dựng Bình Định thành trung tâm kinh tế biển

    (TTĐN) - Với bờ biển dài trên 134 km cùng nhiều đảo ven bờ, cộng thêm nhiều cảng biển lớn, truyền thống khai thác thủy sản lâu đời, vùng nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn… Bình Định là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh về biển và kinh tế biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia.

  • Xây dựng Bình Định thành trung tâm kinh tế biển

    (TTĐN) - Với bờ biển dài trên 134 km cùng nhiều đảo ven bờ, cộng thêm nhiều cảng biển lớn, truyền thống khai thác thủy sản lâu đời, vùng nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn… Bình Định là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh về biển và kinh tế biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia.

1