Thứ Ba, 7/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Xây dựng đảo phi carbon tại Lý Sơn

  • Xây dựng đảo phi carbon tại Lý Sơn

    (TTĐN) - “Sáng kiến đảo phi carbon” là chương trình giải quyết các vấn đề môi trường tại huyện đảo Lý Sơn đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện Công ty SK Innovation (Tập đoàn SK Innovation), Công ty Công nghiệp nặng Doosan, Công ty Ingine của Hàn Quốc và Tập đoàn Vingroup chính thức ký kết bản ghi nhớ vào ngày 14/11.

1