Thứ Sáu, 10/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Xuất bản sách quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

  • Xuất bản sách quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

    (TTĐN) - Trường Đại học Lampang Rajabhat ở miền Bắc Thái Lan vừa xuất bản một cuốn sách quý bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Thái với nội dung ca ngợi đạo đức, nhân cách và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầm nhìn của Người trong đoàn kết quốc tế cũng như hành trình truyền bá chủ nghĩa yêu nước của Bác trên đất Thái Lan những năm 1928-1929.

  • Xuất bản sách quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

    (TTĐN) - Trường Đại học Lampang Rajabhat ở miền Bắc Thái Lan vừa xuất bản một cuốn sách quý bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Thái với nội dung ca ngợi đạo đức, nhân cách và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầm nhìn của Người trong đoàn kết quốc tế cũng như hành trình truyền bá chủ nghĩa yêu nước của Bác trên đất Thái Lan những năm 1928-1929.

1