Thứ Bảy, 19/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

TAG: Xuất khẩu lâm sản 5 tháng tăng gần 20%

  • Xuất khẩu lâm sản 5 tháng tăng gần 20%

    (TTĐN) - Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 5 đạt 959 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản 5 tháng đầu năm 2019 đạt gần 4,258 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 18,7%, sản phẩm mây, tre, cói đạt 191 triệu USD, tăng 43%.

1
ript>