Chủ Nhật, 5/7/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
1.418 dự án FDI được cấp phép và 62 nghìn DN thành lập mới
 Ảnh minh họa (Nguồn: baodautu.vn)

Tổng số vốn vào Việt Nam tính đến ngày 20/6/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 15,7 tỷ USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 1.418 dự án FDI được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt gần 8,5 tỷ USD, giảm 17,7% về số dự án và tăng 13,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 526 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 3,7 tỷ USD, tăng 26,8%; có 4.125 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 3,5 tỷ USD, giảm 56,8%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 866 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của DN với giá trị góp vốn là 1,6 tỷ USD và 3.259 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,9 tỷ USD.

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 8,65 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Về tình hình đăng ký thành lập DN của nước ta: Trong tháng 6, cả nước có 13.725 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,1 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 100 nghìn lao động, tăng 27,9% về số DN, tăng 23,4% về vốn đăng ký và tăng 9,4% về số lao động so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 62 nghìn DN đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 697,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 507,2 nghìn lao động, giảm 7,3% về số DN, giảm 19% về vốn đăng ký và giảm 21,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 6 tháng đạt 11,2 tỷ đồng. Nếu tính cả 984,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 18 nghìn DN tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm là 1.681,5 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 25,2 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 16,4% so với 6 tháng đầu năm 2019, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 6 tháng lên 87,2 nghìn DN, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước./.

Hoàng Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi