Chủ Nhật, 24/1/2021
Hotline: 08045542 - 08045075
Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
(Ảnh: PV)

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, thành viên Nhóm Giúp việc, đại diện một số ban, bộ, ngành liên quan và lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác tham mưu chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương 6 tháng đầu năm 2020; những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng trong hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm, cụ thể là công tác định hướng nội dung thông tin đối ngoại được triển khai kịp thời, hiệu quả, có tác dụng nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước; huy động được sự tham gia của các lực lượng, sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo, giữa Trung ương và địa phương; tính đổi mới, sáng tạo được nâng lên, phát huy hiệu quả hơn; chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo, báo cáo giao ban tuần đã được nâng lên một bước.

 Quang cảnh Kỳ họp (Ảnh: PV)

Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ những khó khăn, tồn tại đòi hỏi các lực lượng làm thông tin đối ngoại cần tiếp tục quan tâm, nỗ lực thực hiện trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo và chia sẻ kết quả nghiên cứu, dự báo giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo để tạo đồng thuận, định hướng chung, lập luận khoa học, thuyết phục trong việc quảng bá cũng như trong đấu tranh chống các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, phát huy hiệu quả cơ chế giao ban định kỳ để chia sẻ thông tin, nhận định, dự báo kịp thời hơn; các kênh tuyên truyền theo hướng đổi mới, sáng tạo, đa dạng các hình thức, linh hoạt hơn; lực lượng làm thông tin đối ngoại phải nâng lên với tinh thần đổi mới, tiến công hơn, vừa bảo đảm thông tin hài hòa vừa quan tâm, phát huy vai trò của báo chí nước ngoài. Ban Chỉ đạo, các bộ, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, đánh giá sâu sắc tình hình, cơ hội và thách thức đối với công tác thông tin đối ngoại, tổng kết 10 năm Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 làm cơ sở hoạch định Chiến lược truyền thông đối ngoại của Việt Nam cho giai đoạn 2021-2030; tiếp tục nghiên cứu các hình thức nhằm tăng cường tính lan tỏa, để Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng chất lượng, sáng tạo, hấp dẫn hơn./.

Hay Nguyễn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất