Chủ Nhật, 21/10/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổng kết công tác năm 2017
 Đồng chí Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị (Ảnh: Thanh Hoa)

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Năm 2017 Ban Chỉ đạo đã bám sát Kết luận 16 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, đường lối đối ngoại tại Đại hội XII của Đảng để thống nhất, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí đối ngoại; các ban, bộ, ngành Trung  ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan được tăng cường, thể hiện rõ nét trong công tác phối hợp tổ chức thành công Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016; phối hợp triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân ý nghĩa, có điểm nhấn phục vụ các sự kiện đối ngoại lớn, tiêu biểu là Năm APEC Việt Nam 2017, cao điểm là Tuần lễ cấp cao APEC tại TP. Đà Nẵng; các chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump; Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia…

Thông tin đối ngoại về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam đã được chuyển tải sinh động, đa chiều tới bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ qua các kênh thông tin đối ngoại của Việt Nam, mà qua các kênh thông tấn báo chí khu vực và quốc tế.

Ban Chỉ đạo đã chú trọng hơn đến chỉ đạo công tác về thông tin đối ngoại, triển khai thực hiện và dần đưa Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại vào thực tiễn. Tăng cường hướng dẫn tổ chức, định hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của nhiều tỉnh, thành phố đã có sự chuyển biến về chất.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2017 còn một số hạn chế, như: Hiệu quả phối hợp giữa một số bộ, ngành khác ở Trung ương, các địa phương trong công tác thông tin đối ngoại là chưa cao; hình thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại còn khá đơn điệu, chưa có nhiều đột phá, chưa thực sự phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, nhất là thông tin bằng tiếng nước ngoài; Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố chưa phát huy được tối đa các thế mạnh, tiềm năng của địa phương trong thông tin đối ngoại...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những đóng góp, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Ban Chỉ đạo; đồng thời đề nghị trong năm 2018 Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các ban, bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 Thứ nhất, thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Phân công nhiệm vụ cụ thể hơn nữa cho các thành viên.

Thứ hai, tiếp tục phát huy sự chủ động, tích cực của các thành viên trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động hơn nữa. Tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài.

Thứ ba, duy trì và nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thông tin đối ngoại. Hỗ trợ tốt hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố. Quán triệt đầy đủ hơn nữa trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới cho các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương, đơn vị.

Thứ tư, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thông tin đối ngoại. Thực hiện tốt lộ trình xây dựng, phát triển một số báo in, báo điện tử đối ngoại quốc gia.

Thứ năm, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, tập huấn chuyên sâu về công tác thông tin đối ngoại tình hình mới; duy trì giao ban các cơ quan báo chí đối ngoại theo định kỳ; nâng cao uy tín, vị thế của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại./.

Thanh Hoa

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi