Thứ Bảy, 19/9/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Quân ủy Trung ương
 Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Bqp.vn)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban văn kiện, Trưởng đoàn công tác, đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, QUTƯ chuẩn bị chu đáo nội dung buổi làm việc; đồng thời nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật: QUTƯ, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa Cương lĩnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ban hành các chiến lược, đề án, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số bất cập, hạn chế, nêu ra những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời đề nghị QUTƯ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổng kết những mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong thời gian tới tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của QUTƯ để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

Nguồn: qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>