Thứ Tư, 8/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX
Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo số lượng danh sách Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (Ảnh: TTXVN) 

Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX đã được các đại biểu thông qua, sửa đổi quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi) gồm Phần mở đầu, 8 chương, 37 điều, tăng 1 điều so với Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Điều lệ bổ sung Điều 29, quy định về quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên.

Theo đó, quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên là quan hệ phối hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam giữ vai trò chủ trì, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên để thực hiện những nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhằm bảo đảm cơ cấu, thành phần và yêu cầu xây dựng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX được giữ nguyên như khóa VIII là 385 người. Đại hội hiệp thương cử 374 người, còn 11 người sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo số lượng danh sách Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (Ảnh: TTXVN) 

Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có đại diện các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia.

Đại biểu là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%); là nữ có 80 người (chiếm 21,3%), là người dân tộc thiểu số 98 người (chiếm 26,2%). Đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%). Đại biểu có trình độ Đại học trở lên là 301 người (80,1%).

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi có 44 người (chiếm 11,7%), từ 44 - 60 tuổi có 182 người (chiếm 48,8%), trên 60 tuổi có 148 người (chiếm 39,5%).

Cũng trong phiên làm việc, Đại hội đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

 Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi