Thứ Hai, 1/6/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Hơn 10 tỷ đồng thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại Đà Nẵng
Bàn giao nhà tình nghĩa ở phường Hòa Hải
(Ảnh: baodanang.vn)
 

Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất là 1 triệu đồng/người và thấp nhất là 300 nghìn đồng/người. Cụ thể mức 1 triệu đồng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm thương binh B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; gia đình chính sách thường xuyên ốm đau, khó khăn, chồng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp tuất mức từ 2,7 triệu đồng trở lên.

Mức 500 nghìn đồng đối với thân nhân liệt sỹ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mức 2,272 triệu đồng trở lên. Mức 400 nghìn đồng đối với thân nhân liệt sỹ đang hưởng tuất hàng tháng, mức trợ cấp 1,515 triệu đồng/tháng; thương binh, thương binh B có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 80%; Bệnh binh hạng 2/3 và 3/3; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Mức 300 nghìn đồng đối với thân nhân chủ yếu, thứ yếu đang giữ Bằng và đảm nhiệm thờ phụng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động hy sinh, từ trần.

Đối với hộ thân nhân chủ yếu của liệt sỹ không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và hộ thân nhân thứ yếu của liệt sỹ đang giữ Bằng Tổ quốc ghi công và đảm nhiệm thờ cúng, căn cứ vào số lượng liệt sỹ đang thờ cúng để tặng mức quà tương ứng: hộ thờ cúng một liệt sỹ 300 nghìn đồng, hộ thờ cúng hai liệt sỹ 500 nghìn đồng, hộ  thời cúng ba liệt sỹ 700 nghìn đồng.

Để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống cho các đối tượng, gia đình chính sách, thành phố Đà Nẵng đã dành nguồn ngân sách dự phòng lớn để thực hiện các khoản chi thường xuyên, đột xuất cho gia đình chính sách có người mắc bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh khó khăn.

Đến tháng 7/2019, thành phố đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 8.000 hộ chính sách và hoàn thành Đề án nâng cấp 20 nghĩa trang liệt sỹ với trên 9.400 ngôi mộ. Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố, đến nay 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú./.

 Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi