Thứ Hai, 26/10/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Đại hội. Ảnh: TTXVN.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Cùng dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

 Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện nhân sĩ, trí thức, tôn giáo và đại biểu công dân Thủ đô ưu tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Dự đại hội có 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

 Đoàn Chủ tịch đại hội.

Diễn văn khai mạc đại hội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI trình bày, nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế; với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trong mọi tình huống; diện mạo đô thị, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, khang trang, hiện đại hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới. Để có được những kết quả đó, Đảng bộ thành phố càng thấm thía bài học “dân là gốc” và vai trò, công sức đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, chủ thể của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc đại hội. 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ TP Hà Nội xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội phải thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu về mọi mặt và thành công một cách thực chất. Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo; với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, Đảng bộ thành phố tin tưởng và quyết tâm tổ chức thành công đại hội về mọi phương diện, nhằm tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa, xứng đáng với tình cảm đặc biệt và sự kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và đồng bào, chiến sĩ cả nước./.

Nguồn: qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ript>