Thứ Tư, 24/4/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
 Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam” và dự thảo Báo cáo “Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương”.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Dự thảo Báo cáo “Kết quả thực hiện công tác sáu tháng đầu năm; kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương” đã nêu ra những thành tựu, hạn chế của sáu tháng đầu năm và chỉ ra được những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế. Dự thảo Báo cáo đã nêu ra 9 nhiệm vụ và 4 giải pháp chủ yếu trong nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phát biểu vào những vấn đề trọng tâm.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, với không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành chương trình kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thường trực Hội đồng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo, đặc biệt là báo cáo tư vấn, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần có hiệu quả, kịp thời vào việc xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII./.

Nguồn: TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi