Thứ Sáu, 29/5/2020
Hotline: 08045542 - 08045075
Phiên họp toàn thể Phân ban Việt Nam - Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
 
 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại phiên họp
(Ảnh: bqp.vn)

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, trong năm 2018 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã phối hợp với phía Nga cũng như các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội giải quyết kịp thời các vấn đề, tạo không khí làm việc tin cậy và đồng thuận, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu, thời gian tới Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; khai thác tốt những điều kiện hiện có, tiềm năng của phía Nga, lực lượng và kinh nghiệm hợp tác của phía Việt Nam; phát huy những lĩnh vực mà Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga có thế mạnh; xây dựng và phát triển Trung tâm phù hợp với yêu cầu mới, đáp ứng lợi ích của cả hai phía Việt Nam và Nga, trong đó tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực phục vụ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phương châm thiết thực, hiệu quả, mở rộng hợp tác…

Năm 2018, hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga cơ bản được thực hiện theo kế hoạch nghiên cứu khoa học do Ủy ban phối hợp phê duyệt và các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường của riêng phía Việt Nam. Cụ thể trên 3 hướng quan trọng (độ bền nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới, y sinh nhiệt đới) đã thu được những kết quả nghiên cứu và ứng dụng quan trọng, phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác, như đào tạo, tuyển dụng, thu hút nguồn cán bộ khoa học có chất lượng cao thường xuyên được quan tâm và đạt kết quả tốt./.

Nguồn: bqp.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi