Thứ Hai, 27/5/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
 • Không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp

  (TTĐN) - Chiều 25/6, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. 

 • Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

  (TTĐN) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

 • Thông qua 3 dự thảo Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh và Luật Tố cáo

  (TTĐN) - Sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua ba dự thảo gồm Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi).

 • Quy định mới về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan

  (TTĐN) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 • Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

  (TTĐN) - Ngày 8/6, với 87,47% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

 • Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản

  (TTĐN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, chiều 31/5 tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nhân dịp này hai bên đã thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản. Dưới đây là toàn văn tuyên bố chung.

 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về cải cách chính sách tiền lương

  (TTĐN) - Ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW).

 • Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII: Xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện

  (TTĐN) - Sáng 12/5 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 • Phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  (TTĐN) - Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị. Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 • Quy định nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

  (TTĐN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10