Thứ Hai, 27/5/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
 • Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Canada

  (TTĐN) - Tại cuộc hội đàm ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Justin Trudeau đã thông qua Tuyên bố chung về việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Canada.

 • APEC Việt Nam 2017 - Vun đắp tương lai chung trong một thế giới đang chuyển đổi

  (TTĐN) - Nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017, với sự kiện trọng tâm là Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “APEC Việt Nam 2017 - Vun đắp tương lai chung trong một thế giới đang chuyển đổi”. Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 • Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười

  (TTĐN) - Sáng 5/11 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và đọc diễn văn kỷ niệm. Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư.

 • Nghị quyết Trung ương 6 về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

  (TTĐN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

 • Toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

  (TTĐN) - Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

 • Toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

  (TTĐN) - Sáng 23/10 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tạp chí Thông tin đối ngoại trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

 • Thủ tướng chỉ thị một loạt nhiệm vụ cấp bách thực hiện FTA

  (TTĐN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực.

 • Phát huy vai trò của nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

  (TTĐN) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành kèm theo Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 • Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

  (TTĐN) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 11/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

 • Chương trình hành động của Chính phủ phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

  (TTĐN) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10