Thứ Sáu, 22/2/2019
Hotline: 08045542 - 08045075
Tri ân các người con vì đất Việt

Thế kỷ hai mươi trên đất nước tôi...
Bốn cuộc chiến tranh xảy ra liên tục!
Trên dải Trường Sơn bạt ngàn ngôi mộ
Vì đất Việt tuổi hai mươi ngã xuống!

Giấc mơ trên giảng đường còn dang dở
Xếp bút nghiên, anh lên đường ra trận
Những người con với ước vọng chưa thành ...
Hiến trọn đời cho Tổ quốc Việt Nam

Đất nước hôm nay chưa sạch bóng thù
Hồn thiêng vọng mãi lời thề độc lập!
Máu các anh nhuộm đỏ cờ Tổ quốc
Thế hệ hôm nay tự vấn lương tâm ?!

Tháng bảy về nghĩa tri ân hào hiệp
Lặng yên trước những hàng mộ không tên...
Dù thời gian đã qua nhiều thập kỷ,
Mãi vẫn cứ hằn in đậm hình anh !

Nguyễn Cao Hoằng
(Thành phố Hồ Chí Minh)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi