Thứ Năm, 9/4/2020
Hotline: 08045542 - 08045075

Kinh tế - Đầu tư

Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

(TTĐN) - Sau khi trình Chính phủ ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm

Quyết tâm diệt 'giặc ở trong lòng'

(TTĐN) - Trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, khi nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư".

Biển đảo Việt Nam

Vươn khơi giữa mùa dịch

(TTĐN) - Những ngày này, trong khi ở đất liền, người dân khắp nước đa phần ở nhà, tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 16 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 thì những ngư dân xứ biển Bình Thuận vẫn âm thầm, lặng lẽ chuẩn bị nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ, ngư lưới cụ để vươn khơi bám biển, ổn định thu nhập và đem về nguồn lợi thủy hải...